3 sekundy / 3 seconds

PL
Fotografia reportażowa uczy przede wszystkim gotowości. Różne sytuacje na jakie trafia w swojej pracy fotoreporter, wyrabiają w nim odruchy, których nie sposób nabyć fotografując pejzaże czy architekturę. Na wykonanie tego zdjęcia miałem 3 sekundy… Na szczęście byłem gotowy :)

teatr

ENG
In photo reportage you must be prepared. Different situations in photojournalist work, they develop the reflex. You can’t teach this, when you taking shots of landscapes or architecture. For execution of this photography I had three seconds… Fortunately I was ready :)

Startować czy nie startować? / Compete or not to compete?

PL
Wielokrotnie zadawałem sobie to pytanie, gdy docierała do mnie informacja, na temat organizowanego właśnie konkursu fotograficznego. Najczęściej rezygnowałem, a konkursy w jakich brałem udział, nie należały do tych najsłynniejszych. Postanowiłem jednak to zmienić i jeszcze w tym roku wystartuję co najmniej w dwóch konkursach. Trzymajcie kciuki :)

teatr

ENG
Many times I asked myself this question when I heard about another photo contest. Most often I give up, and competitions in which I took part, did not belong to the most famous. I decided to change that and later this year I will take a part at least two competitions. Keep fingers crossed.

P.S. This year I have plenty to choose from.

Wkrótce wystawa / Soon exhibition

PL
Już niebawem startuje moja druga, indywidualna wystawa fotograficzna zorganizowana w Poznaniu. „Próba” to nic innego jak chęć przybliżenia szerszej publiczności kulisów pracy Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Zapraszam :)

Już od 21.07.2015r., Plac Kolegiacki, dziedziniec Urzędu Miasta

2015_07_01_grafa

ENG
Soon I start my second solo exhibition of photographs organized in Poznan (Poland). „The try” is an attempt to show details of a work of the Musical Theatre in Poznań.

I Invite You :)

Starts from 21.07.2015r., Kolegiacki Square, the City Hall courtyard

Magiczne 35mm/Magic 35mm

PL
Tak, w trzydziestkach piątkach jest coś magicznego. Mają w sobie niepozorność, która jest myląca. To szkła, które nadają kadrom olbrzymiej mocy. Pojęcia nie mam skąd to się bierze. Jednak, gdyby ktoś zapytał mnie jaki obiektyw zabrałbym w podróż życia, to zapewne byłaby to moja stara, dobra 35-tka :)

samolot

ENG
Yes, in 35mm lens it is something magical. They contain inconspicuousness, which is misleading. This glass, which give enormous power cadres. I have no idea where it comes from. However, if someone asked me what lens I’d take for the trip of a lifetime, it would probably be my old, good 35mm :)

Chwila dla siebie / Moment for myself

PL
Czy miewasz czasem chwile, w których jesteś tylko w swoim towarzystwie? Ale tak na 100%. Ja tak, choć nieczęsto. Dzisiaj mi się to udało. Znalazłem dla siebie godzinę, no w sumie dwie i postanowiłem je wykorzystać na fotograficzne poszukiwania. Efektem tej chwili zapomnienia jest kilka magicznych kadrów. Oto jeden z nich :)

poznan

ENG
Do you have sometimes moments in which you are only in your company? But as to 100%. I do, though rarely. Today I did it. I have found for themselves an hour, well, a total of two and decided to use them on photographic exploration. The effect of this moment of forgetfulness is some magical shots. Here is one of them :)

Piękno minimalizmu / The beauty of minimalism

PL
Wiele moich zdjęć hołduje minimalizmowi. Uwielbiam spokój i siłę jakie charakteryzują takie kadry. I choć pozornie tego typu ujęcia nie są trudne technicznie, wymagają jednak od nas fotografów szczególnej spostrzegawczości.

minimalizm

ENG
Many of my images professes minimalism. I love the serenity and strength that characterize such images. And although apparently this type of shots are not difficult technically but requires from us, photographers a special perceptiveness.

Na ulicy / On the street

PL
Na ulicy można sfotografować wszystko. Dlatego tak bardzo lubię spacerować po moim mieście, w poszukiwaniu ciekawych kadrów. Dzisiaj wróciłem z takim obrazem.

Poznań

ENG
On the street you can photograph everything. That’s why I like to walk around my town, in search of interesting shots. Today I returned with this image.

Mój Rzym / My Rome

PL
Gdyby ktoś zapytał mnie kilka dni temu, czy chcę polecieć do Rzymu, odpowiedziałbym TAK!

Gdyby ktoś zapytał mnie o to samo dzisiaj, odpowiedziałbym TAK!

Stolica Włoch jest zdumiewająca. Perełki architektury nic nie robiące sobie z ogólnego zgiełku i szalonego tempa za dnia, stają się wieczorem oszałamiającą scenografią spacerów i pogawędek w restauracjach czy kawiarniach.

To miasto doznań… Wizyty w Rzymie się nie zapomina.

Rome

ENG
If you had asked me a few days ago, if I want to fly to Rome would answer YES!

If you had asked me the same thing today would answer YES!

The capital of Italy is amazing. Architectural gems doing nothing to deal with the general hustle and frenetic pace of the day, they become evening walks and stunning set design chat in restaurants or cafes.

This city experiences … Visits to Rome do not forget.

Ostatnie sześć miesięcy / Last six months

PL
Ostatnio co raz częściej myślę nad własnymi projektami fotograficznymi. Takimi, których realizacja sprawia przyjemność i satysfakcję.

Załączam zajawkę jednego z nich. Pracowałem nad nim przez ostatnie 6 miesięcy.

Niebawem trafi do publicznej przestrzeni.

Fotoplastikon

ENG
Recently I think often about my own photographic projects. Such projects give more pleasure and satisfaction.

I put the announcement of one of them. I worked on it for the last 6 months.

Soon appear in public space.

STOP and Start

PL
To koniec, a w zasadzie początek.
Od dłuższego czasu przyglądam się trendom jakie pojawiają się we współczesnej fotografii. To co najbardziej, rzuca się w oczy to ilość. Tak ilość produkowanych zdjęć. Tak produkowanych, bo obecne fotografowanie straciło duszę. Wielu z fotografów idzie na ilość, a nie na jakość. Twarde dyski pękają w szwach od tysięcy podobnych do siebie ujęć. Czy to ma sens. Dla mnie nie. Mówię zatem STOP.
Właśnie rusza mój nowy projekt fotograficzny „THE ONE PHOTO|GRAPHER”. Wszystkie sesje wykonane w jego ramach, będą miały jedną wspólną cechę. Światło dzienne ujrzy tylko jedno zdjęcie! Tak jedno jedyne, za to najlepsze.

Kto chętny na pierwszą sesję w ramach tego projektu?

TOP
ENG

This is the end, and basically start.

For a long time I look at the trends that arise in contemporary photography. That what most strikes the eye is the amount. So the amount of produced images. Yes produced, because the current shooting lost soul. Many of the photographers do not cares about quality. Hard drives are full of thousands similar to each other shots. Does that make sense? Not for me. So I say to STOP.

I launched my new photographic project „THE ONE PHOTO|GRAPHER”. All sessions performed within it, will have one thing in common. Daylight will see only one picture! Only one, but the best.

 

Who is willing for the first session in this project?